Tiểu Khu Parkview Residence - KĐTM Dương Nội | Chung cư Parkview Residence Tiểu Khu Parkview Residence - KĐTM Dương Nội | Chung cư Parkview Residence
9/10 148 bình chọn
CENINVEST

Mặt bằng chính thức tiểu khu Park View Residence Dương Nội

* Mặt bằng thiết kế Tòa J - Chung cư PARK VIEW RESIDENCE Dương Nội

Thiết kế mặt bằng tòa J
Thiết kế mặt bằng tòa J ( Tầng 2 - 23)Thiết kế mặt bằng tòa J ( Tầng 24 - 25)
Thiết kế mặt bằng tòa J ( Tầng 24 - 25)

Mặt bằng điền hình tòa J - Parkview Residence

* Mặt bằng thiết kế Tòa H - Chung cư PARK VIEW RESIDENCE Dương Nội

Mặt bằng điển hình tòa H - Tiểu khu Parkview Residence
Mặt bằng điển hình tòa H - Tiểu khu Parkview Residence ( Tầng 2- 23)


Mặt bằng điển hình tòa H - Tiểu khu Parkview Residence ( Tầng 24- 25)
Mặt bằng điển hình tòa H - Tiểu khu Parkview Residence ( Tầng 24- 25)- Căn hộ 2 phòng ngủ: 57m2, 65m2, 72m2, 80m2, 85m2

- Căn hộ 3 phòng ngủ: 111,1m2


* Mặt bằng thiết kế Tòa K - Chung cư PARK VIEW RESIDENCE Dương Nội


Mặt bằng tầng điển hình tòa K (tầng 2-23) tiểu khu Parkview Residence
Mặt bằng tầng điển hình tòa K (tầng 2-23) tiểu khu Parkview Residence
Mặt bằng căn hộ tầng điển hình 24-25 tòa K - Parkview Residence

* Mặt bằng thiết kế căn hộ Tòa K - Chung cư PARK VIEW RESIDENCE Dương Nội

mat-bang-can-ho-so-1-toa-k-parkview-residence
Mặt bằng bố trí nội thất căn hộ số 1 - Tòa K


mat-bang-can-ho-so-2-toa-k-parkview-residence
Mặt bằng bố trí nội thất căn hộ số 2 - Tòa K


mat-bang-can-ho-so-3-toa-k-parkview-residence
Mặt bằng bố trí nội thất căn hộ số 3 - Tòa K


mat-bang-can-ho-so-4-toa-k-parkview-residence
Mặt bằng bố trí nội thất căn hộ số 4 - Tòa K


mat-bang-can-ho-so-5-toa-k-parkview-residence
Mặt bằng bố trí nội thất căn hộ số 5 - Tòa K


mat-bang-can-ho-so-6-toa-k-parkview-residence
Mặt bằng bố trí nội thất căn hộ số 6 - Tòa K


mat-bang-can-ho-so-7-toa-k-parkview-residence
Mặt bằng bố trí nội thất căn hộ số 7 - Tòa K


mat-bang-can-ho-so-8-toa-k-parkview-residence
Mặt bằng bố trí nội thất căn hộ số 8 - Tòa K


mat-bang-can-ho-so-9-toa-k-parkview-residence
Mặt bằng bố trí nội thất căn hộ số 9 - Tòa K

Được xem nhiều

 
Copyright © 2015 Goldsilk Complex /The Golden Palm
Powered by www.parkviewresidence.com.vn